„Szanowni Państwo,

 Senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanislaw Gogacz i Senator RP Janina Sagatowska przesłali do Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) korespondencję zawierającą list objaśniający projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (jako druk senacki 985) wraz z prośbą o komentarze i uwagi (wszystkie trzy dokumenty są załączone).

 

Przesłany projekt zmiany ustawy zasadniczej postuluje zwiększenie liczby mandatów senatorskich o dwa, czyli zwiększenia ich liczby ze 100 do 102. Dwa dodatkowe mandaty miałyby być obsadzone przez reprezentantów Polonii i Polaków za Granicą w drodze powszechnego głosowania obywateli polskich zamieszkałych poza krajem. Jako rekonesans legislacyjny dokument nie zawiera szczegółów procedury wyborczej, aczkolwiek p. senator Janina Sagatowska w oddzielnym liście  wskazuje, ze jeden z mandatów obsadzony byłby przez reprezentanta Polonii zza wschodniej granicy a drugi zza zachodniej granicy Polski.

 

Przedstawiona inicjatywa legislacyjna, jak podkreślają autorzy tej ustawy, jest rezultatem wielu dyskusji, zarówno w Polsce jak i w kręgach polonijnych, zwracających uwagę na  potrzebę reprezentacji w Senacie RP Polonii i Polaków za granicą. Zachęcamy zatem Państwa, również tych którzy słyszą o tej inicjatywie po raz pierwszy,  o zgłoszenie uzupełnień, uwag bądź opinii do tego projektu.

 

Komentarze prosimy przesyłać na adres RNPA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 26 listopada. Po tym terminie Sekretariat RNPA opracuje, na podstawie otrzymanych wpisów, spójny tekst będący odpowiedzią członków RNPA na przedstawioną propozycję zmiany polskiej ustawy zasadniczej.

 

Z góry dziękujemy za współpracę!

 

Z poważaniem,

Helena Andrusiewicz

Sekretarz RNPA”