Nieudzielanie pomocy finansowej

Rada Naczelna Polonii Australijskiej (Polish Community Council of Australia Inc.) informuje, że nie udziela żadnej pomocy finansowej ani materialnej osobom prywatnym (także organizacjom polskim spoza Australii).

Stanowe instytucje Urzędu Stanu Cywilnego (Registry of Births Deaths & Marriages)  oraz oddziały Australijskiego Czerwonego Krzyża są najskuteczniejszą pomocą w poszukiwaniach zaginionych krewnych.

 

Rada Polonii Świata

 

 

Celami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej są:

 

 • Reprezentowanie naszych członków w Australii, obrona ich praw i promocja ich zainteresowań.
 • Wspieranie działań Polonii zrzeszonej w RNPA.
 • Współpraca z władzami i odpowiednimi organizacjami w Polsce, któych charakter jest zgodny z pryncypiami Rady.
 • Promowanie w Australii języka polskiego, tradycji i szeroko pojętej kultury.
 • Reprezentowanie naszych członków względem władz i organizacji w Polsce oraz na świecie.
 • Promocja lojalności wobec Australii.
 • Zachęcanie Australijczyków polskiego pochodzenia do uczestniczenia we wszelkich sferach życia politycznego i społecznego w Australii.
 • Zachowanie chrześcijańskich wartości i etyki w polskiej grupie etnicznej.
 • Wspieranie rozwoju młodzieży, a zwłaszcza nauki języka polskiego.
 • Podejmowanie tematów krajowych sugerowanych przez organizacje członkowskie.
 • Wzbogacanie istniejących i zakładanie nowych fundacji służących Polonii Australijskiej poprzez zachęcanie do zapisów testamentowych i dotacji.
 • Informowanie Australijczyków o bogactwie polskiego dziedzictwa.Rada Naczelna Polonii Australijskiej nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej ani też nie posiada żadnego majątku, poza sprzętem biurowym.
Wszystkie prace Rady wykonywane są na zasadach społecznych, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Niezbędne wydatki administracyjne pokrywane są ze składek członkowskich.

W tej sytuacji niemożliwe jest jakiekolwiek wsparcie materialne ze strony Rady, niezależnie od faktu jak ważny jest powód ubiegania się o takie wsparcie.
Fundacje afiliowane przy Radzie Naczelnej funkcjonują niezależnie, według regulaminów przyjętych na zjazdach delegatów polskich organizacji w Australii. Fundacje te przyznają niewielkie dotacje finansowe australijskim organizacjom polonijnym oraz osobom indywidualnym na ich działalność polonijną.