Obchody Święta Niepodległości w Brisbane w 2022 roku

 

W niedzielę 13 listopada odbyły się w Brisbane uroczystości z okazji 104.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą, odprawianą przez księdza Grzegorza Gawła,  w której wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych ze swoimi pocztami sztandarowymi, na czele z prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzatą Kwiatkowską. Również licznie zgromadzili się rodacy, dla których dobro i pomyślność naszej Ojczyzny są niezwykle ważne.

 

 Przed mszą świętą

 

Podczas mszy świętej w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Bowen Hills

 

Uczestnicy mszy świętej przed kościołem

 

Po mszy św. wszyscy udali się do Domu Polskiego w Milton na dalsze uroczystości.  W części oficjalnej prezes „Polonii” Stowarzyszenia Polaków w Brisbane – Henryk Kurylewski -  przypomniał historię utracenia przez Polskę niepodległości. Podczas trzech rozbiorów (1772, 1793, 1795) jej ziemie zostały podzielone między trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię i wówczas Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Dziś możemy cieszyć się wolnością i niepodległością i bardzo ważne jest aby tu z dala od kraju przetrwała nasza tożsamość narodowa. Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Polsce, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. 

Następnie prezes RNPA, Małgorzata Kwiatkowska, przybliżyla sylwetki wybitnych działaczy polonijnych z Brisbane, którzy zostali  uhonorowani medalem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej za swą wieloletnią, społeczną pracę na rzecz Polonii i Polski na różnych płaszczyznach. Byli to: Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski, Krystyna Tkaczyk i Basia Helena Andrusiewicz. Więcej o ich zasługach znajduje się poniżej relacji z uroczystości.

 Wejście pocztów sztandarowych na uroczystość w Klubie Polskim w Milton

 

 Małgorzata Kwiatkowska przedstawia odznaczonych medalem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej od lewej: Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski, Krystyna Tkaczyk i Basia Andrusiewicz

 

Od lewej Henryk Kurylewski, Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski, Krystyna Tkaczyk, Basia Andrusiewicz i Małgorzata Kwiatkowska

 

Po części oficjalnej rozpoczął się żywiołowy i różnorodny program artystyczny, w ramach którego wystąpiły zespoły młodzieżowe Wisły i Obertasa w  ludowych kolorowych strojach, a także pobudzające do myślenia Koło Poetyckie, które przedstawiło piękną polską poezję nawiązującą do pojęć Wolności i Niepodległości. Nie zabrakło też harcerzy i uczniów z polskiej szkoły w Brisbane. Wszyscy licznie dopisali, recytowali wiersze i śpiewali dla publiczności wzruszające patriotyczne utwory. 

 

 Występ „Małego Brisbane”

 

 Taniec w wykonaniu zespołu „Obertas”

 

Zespół „Wisła”

 

 Harcerze z Brisbane

 

 Koło Poetyckie, od lewej Jolanta Hiczewska, Zofia Czajkowska, Urszula Nadstazik, Maria Agoston i Basia Andrusiewicz

 

 Od lewej Anna Harrison, Małgorzata Kwiatkowska i Basia Andrusiewicz

 

Poniżej więcej informacji o działaczach nagrodzonych medalem RNPA:

ANDRZEJ STRZEMIEŃCZYK – GOŁKOWSKI

Wkrótce po przyjeździe w 1985 r. włączył się do pracy społecznej w organizacjach polonijnych w Queensland. Przez wiele lat był bardzo zaangażowany przy pracy w polonijnym ośrodku rekreacyjnym „Zakopane” (pod Brisbane). Opiekował się harcerzami; był drużynowym, a następnie przeszedł harcerskie stopnie aż do harcmistrza. 

Od 1996 – do 2019 roku pomagał społecznie w organizacji „Polonia” Stowarzyszenie Polaków w Queensland – prowadził witrynę organizacji, zajmował się techniczną stroną przy regularnym wydawaniu Biuletynu „Polonii”, oraz wszystkimi innymi zagadnieniami związanymi z komunikacją internetową. W tym samym zakresie pomagał również Bibliotece w Domu Polskim w Milton. Był jednym z wieloletnich współorganizatorów „Wiosny Polskiej” . 

Przez 8 lat był członkiem Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej; aktywnie uczestniczył w jego pracach. Ponad 10 lat temu założył witrynę internetową RNPA i prowadzi ją, społecznie, do tej pory.

Skromny, sumienny, odpowiedzialny; zawsze można na nim polegać.

 

KRYSTYNA TKACZYK

Do Brisbane przyjechała w 1986 r. Prace społeczną rozpoczęła rok później, kiedy wstąpiła do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. Udzielała się najpierw w Kole SPK Nr 8, a następnie w Zarządzie Krajowym SPK Australia. 

W 2007 roku została wybrana sekretarzem generalnym SPK w Australii i tę funkcję pełni do dzisiaj. 

Założyła dla organizacji SPK Australia witrynę internetową i regularnie tę witrynę rozwija i aktualizuje.  Znajdują się na niej, między innymi, wszystkie wydania „Okólnika” od 2010 roku, który przez te wszystkie lata redaguje oraz galerie ze zdjęciami, będące kroniką najważniejszych wydarzeń w Kole SPK Nr 8. Dba o zachowanie pamięci o polskich żołnierzach, którzy przybyli do Australii po II wojnie światowej.

Pełniła czołowe role w pracach nad utworzeniem wieczystej fundacji charytatywnej dla organizacji SPK. Pani Krystyna jest niewątpliwym przykładem szczerego oddania w pracy społecznej na rzecz SPK i całej społeczności polonijnej.

 

BASIA HELENA ANDRUSIEWICZ

W 1987 roku osiedliła się w Brisbane. Szybko okazało się, że praca społeczna jest jej prawdziwym źródłem wyzwań życiowych!  Basi zaangażowanie można przedstawić w trzech głównych aspektach:

  1. Nowatorska,  organizacyjna i administracyjna praca na rzecz  Biblioteki Polskiej w Brisbane (od 2003 r.) do dziś: w tej pracy towarzyszy jej hasło „Biblioteka jest wielka przez swą gościnność i wiedzę w niej zawartą, a nie przez jej rozmiary”. Basia jest pomysłodawcą wielu projektów, do których angażuje grono działaczy polonijnych, aby wspólnymi siłami je zrealizować. Biblioteka tętni życiem, wypełniona nowościami, księgozbior jest regularnie wzbogacany, z dostępem online. 
  2. Praca społeczna w prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej:  Przez 8 lat, do roku 2021 prowadziła sekretariat Prezydium RNPA. Utrzymywała stałą komunikacjȩ z organizacjami polonijnymi w całej Australii, przygotowywała materiały na Zjazdy i aktywnie uczestniczyła w pracach i projektach Prezydium. Obecnie nadal współpracuje z Prezydium – odpowiada za uaktualnianie facebooka i jest członkiem Komitetu Doradczego Funduszu Wieczystego RNPA.
  3. Wieloletnia, rzetelna, oddana praca społeczna na rzecz organizacji polonijnych w Queensland. Szczególnie zaangażowana jest w Polonii, Stowarzyszeniu Polaków w QLD (gdzie zostala członkiem dożywotnim) oraz w Zarządzie Krajowym SPK.

 

Opracowała Małgorzata Kwiatkowska, zdjęcia Ryszard  Federowicz