Godło Rady Naczelnej Polonii Australijskiej


Rada Naczelna Polonii Australijskiej powstała w Sydney w 1951 roku. Krótko potem wybrano godło jako symbol, który najlepiej reprezentował przybyłych po drugiej wojnie światowej do Australii polskich osiedleńców:

  • byłych żołnierzy,
  • marynarzy i lotników Wojska Polskiego na Zachodzie,
  • byłych jeńców wojennych z Niemiec,
  • więźniów obozów koncentracyjnych i gułagów stalinowskich,
  • byłych robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy.

Wszyscy oni wybrali Australię jako kraj osiedlenia, bo nie chcieli wracać do skomunizowanej przez Sowiety ojczyzny.

Godło przedstawia wolnego orła w koronie, który oparł się o dwa bumerangi symbolizujące mapę Australii, przy czym ogon orła zakrył Tasmanię, na której osiadła duża grupa byłych polskich lotników z Anglii i żołnierzy Brygady Karpackiej.

Opracował: Jerzy Klim

 

Constitution of The Polish Community Council of Australia Inc. (171 KB).

 

Member Application Form  

 

Wyróżnieni Medalem RNPA

 

Medale RNPA – kryteria przyznawania medali, wymagane dokumenty, terminy i wniosek do wypelnienia