Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej  in. gen. Juliusza Kleeberga

Polish Community Fund in Australia

 

Administratorzy:

Prezes: Zosia Cyganiuk, komórka: +61 407 877 235,  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wiceprezes: Marysia Nowak

Sekretarz: Andrzej Kozek

Skarbnik: Robert Czernkowski

 

Pozostali Administratorzy (w kolejności alfabetycznej):

Ryszard Adams-Dzierzba

Stanisława Biały

Elżbieta Cesarski

Karolina Freeman

Mieczysław Rataj

 

pdf Prezentacja - 50 lat Funduszu Wieczystego (700 KB)

 

 

Fundusz Wieczysty przyznaje dwa razy w roku dofinansowania na cele zgodne z Regulaminem Funduszu Wieczystego.
Ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie są odpowiednio 15 lutego oraz 15 sierpnia każdego roku.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy

Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf

 

Fundusz Wieczysty - Regulamin

pdf Fundusz Wieczysty - Wniosek Zgłoszeniowy (70 KB)

Ogłoszenie Komitetu Administracyjnego Funduszu Wieczystego

pdf Wykaz dotacji z FW za okres od 1-04-2013 do 21-03-2014 (102 KB)

pdf Wykaz dotacji z FW z dnia 16-08-2014 (82 KB)

pdf Wykaz dotacji z FW z dnia 08-05-2015 (96 KB)

pdf Ogłoszenie o grantach 15 września 2015 (87 KB)

pdf Wykaz dotacji z FW z dnia 30-09-2015 (108 KB)

pdf Ogłoszenie o grantach 15 marca 2016 (87 KB)

pdf Wykaz dotacji z FW z dnia 02 kwietnia 2016 (84 KB)

pdf FWPA template Sprawozdanie z donacji.pdf (93 KB)

pdf FWPA 2016-05-23 Ogloszenie.pdf (74 KB)

pdf 2016-06-15 Ogloszenie o dofinasowaniach FWPA 15 lipca 2016 (47 KB)

pdf 2016 08 29 FW Ogloszenie o dotacjach z dnia 2016 08 27 (66 KB)