V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, Warszawa, 20-23 września 2018 roku

 

Przedstawiciele Polonii australijskiej uczestniczący w V Zjeździe:

Forum Nauki poza Granicami Kraju - Marian Radny (Rada Naczelna Polonii Australijskiej);

Forum Kultury Polonijnej - Joanna Borkowska-Surucic (Teatr Dramatyczny „Fantazja”), Anna Maciejewska (Polska Fundacja Artystyczna, VIC), Grzegorz Machnacki (Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii), Maria Koter-Rosiak (Towarzystwo Polskiej Kultury w NPW);

Forum Duszpasterstwa Polonijnego - ks. Wiesław Slowik, SJ OAM (Wiktoria), Sr. Lucyna Fraczek (Przełożona Prowincjalna Sióstr Nazaretanek w Australii)

Forum Organizacji Polonijnych - Marian Pawlik (Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii), Barbara Pawlik (Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne), Adam Gajkowski (Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP), Anna Doloto (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton);

Forum Sportu i Turystyki - Małgorzata Kwiatkowska (Rada Polonii Świata), Adam Biziuk (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton), Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton);

Forum Oświaty Polonijnej - Halina Puszkar (Szkoła Polska w Essendon)

Forum Mediów Polonijnych - Bogumila Filip (Puls Polonii), Krzysztof Bajkowski (Bumerang Polski), Ania Zamecznik (Radio 3ZZZ).

 

Podsumowanie obrad Światowych Forów Polonijnych w Sejmie w dniu 22 września 2018 roku

 Relacje z V Zjazdu

 Galeria Zdjęć

  • Msza św. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana

 

  Wszyscy duszpasterze podczas Mszy Sw. / zdj. B.Filip

 

 

 M.Kwiatkowska i A.Hamerski (Brazylia) /  zdj. B.Filip

 

  • Uroczystość składania wieńcow przed Grobem Nieznanego Żołnierza

 

 M.Kwiatkowska M.Radny M.Pawlik / zdj. Stow. “Wspólnota Polska”

 

 

 

 Wpis do Ksiegi Pamiatkowej – M.Radny M.Kwiatkowska M.Pawlik / zdj. Stow. “Wspólnota Polska”

 

 

 

 A.Borys (Białoruś) M. Radny M.Kwiatkowska J.Heyman (Włochy) H.Mizinak (Wielka Brytania) / zdj. Stow. “Wspólnota Polska”

 

  •  Sesja inauguracyjna w Sejmie – otwarcie V Zjazdu

 

 Sejm Polonijny  / zdj. B.Filip

 

 

 

 Sektor z Polonią australijską / zdj. K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 

 

 Sektor z Polonią australijską / zdj. M.Kwiatkowska

 

 

 

 K.Reitmeier (Kanada) H.Subatowicz-Romanowa (Rosja) M.Kwiatkowska / zdj. MK

 

 

 

 A.Doloto A.Biziuk M.Pawlik A.Zamecznik H. Puszkar / zdj. K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

  • Spotkanie z Parą Prezydencką

 

 Wspólne zdjȩcie z Prezydentem RP / zdj. Igor Smirnow KPRP

 

 

 

 M.Kwiatkowska J.Sagatowska (Senator RP) M.Pawlik / zdj. MK

 

 

 

 G.Machnacki A.Biziuk M.Kwiatkowska J.Lisowski A.Doloto/ zdj. K.Bajkowski

 

 

 

 T.A.Pilat (Prezes EUWP, Szwecja) M.Kwiatkowska /zdj. K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 

 

 A.Biziuk J.Lisowski / zdj.K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 

 

 B.Filip M.Koc (wicemarszałek Senatu RP) T.Berezowska (Przewodnicząca Rady Polonii Świata) / zdj. B.Filip

 

 

 

 Sr. Lucyna Frączek M.Radny / zdj. K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 

 

 B.Filip / zdj. B.Filip

 

  • Forum Sportu i Turystyki

 

 Forum Sportu i Turystyki – E.Dewucki T.Różniak (SWP) amb. W.Rybczyński M.Kwiatkowska M.Nowicki (wiceprezes PKOl) / zdj. A.Felińczak

 

 

 

 Forum Sportu i Turystyki – T.Różniak J.Lisowski |M.KwiatkowskaW.Kraska (Senator RP) A.Biziuk / zdj. MK

 

 

 

 Forum Sportu i Turystyki – w PKOl – M.Kwiatkowska / zdj. Stow. „Wspólnota Polska”

 

 

 

 Forum Sportu i Turystyki – Legia – Spotkanie z Lesławem Ćmikiewiczem (Orly Górskiego) / zdj. K.Gzylo

 

  • Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych

 

 Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych, w pierwszym rzȩdzie wśsrodku B.Filip / zdj.B.Filip

 

 

 

 Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych, / zdj. B.Filip

 

 

 

 Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych, druga od lewej T.Sygnarek (Szwecja) K.Bajkowski R.Wróbel (SWP) / zdj.K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

  • Polonia australijska w Sejmie – zdj. K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 M.Radny H.Puszkar M.Kwiatkowska A.Maciejewska M.Pawlik B.Pawlik 

 

 

 

 H.Puszkar ks. W.Słowik / zdj.K.Bajkowski (Bumerang Polski)

 

 

 

 A.Doloto A.Biziuk A.Zamecznik M.Pawlak B.Pawlak J.Lisowski 

 

 

 

 G.Machnacki J.Borkowska-Surucic B.Filip 

 

 

 

 M.Koter-Rosiak L.Harutyunyyan (Armenia)

 

 

 

 Ks.W.Słowik K.Bajkowski 

 

  • Sesja plenarna w Sejmie - podsumowująca V Zjazd

 

 M.Kwiatkowska przedstawia rekomendacje Forum Sportu i Turystyki / zdj. A.Felińczak

 

 

 

 M.Radny przedstawia rekomendacje Forum Nauki poza Granicami Polski / zdj. J.Heynan

 

 

 

 J.Sagatowska G.Seroczyński XXX St.Karczewski (Marszałek Senatu RP) M.Koc (Wicemarszałek Senatu RP) bp G.Lechowicz / zdj. Stow. „Wspólnota Polska”

 

  • W Światyni Opatrzności Bożej

 

 Msza Św. w intencji Polonii i Polaków za Granicą / zdj. Stow. „Wspólnota Polska”

 

 

 

 M.Kwiatkowska W.Lizoń (Kanada) / zdj.Stow. „Wspólnota Polska”