Wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc z wizytą w Sydney

 

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Australii organizowane przez Fundację Kościuszko Heritage Inc. przy wsparciu finansowym zarówno z Polski jak i z Australii odbywają siȩ przez cały rok 2017. Uroczystości te objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

 

Wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc przebywała w Sydney w dniach 2 – 4 października 2017 r. na zaproszenie Polonii australijskiej. Była honorowym gościem na uroczystej Gali Kościuszkowskiej z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki połączonej z rozstrzygnieciem Miȩdzynarodowego Konkursu poświȩconego Naczelnikowi, obejmujacego literaturȩ, grafikȩ i muzykȩ, a ogłoszonym przez Fundacjȩ Kościuszko Heritage Inc. w dniu 4 lutego br.

 

W Gali udział wziȩli również: minister rządu NPW ds. wielokulturowości, Raymond Williams, reprezentujący premier NPW p. Gladys Berejiklian, Konsul Generalny RP w Sydney, Regina Jurkowska, przedstawicielki starszyzny Aborygenów mieszkające w okolicach Góry Kościuszki, prezes Kościuszko Herigate dr Ernestyna Skurjat-Kozek, prezesi i przedstawiciele wielu organizacji polonijnych. Radȩ Naczelną Polonii Australijskiej reprezentowała  prezes Małgorzata Kwiatkowska.

 

Wicemarszałek Senatu RP serdecznie podziȩkowała organizatorom Roku Kościuszki w Australii za pamiȩć o polskim bohaterze, którego wielkość i dziejowe zasługi są bezsprzeczne. Z uznaniem mówila o działalności polonijnej w Australii, przywiązaniu do polskości w tak odległym kraju,  pielȩgnowaniu historii i pamiȩci o polskich bohaterach przez kolejne pokolenia. Nastȩpnie wziȩła udział w kolejnych punktach programu:  wrȩczaniu nagród uczestnikom konkursu kościuszkowskiego, koncercie laureatów oraz zwiedzeniu wystawy towarzyszącej Gali Kościuszkowskiej. Na wystawie można było podziwiać wybrane prace nadesłane na Konkurs  oraz zdjȩcia pomników Tadeusza Kościuszki z całego świata. Łącznie nadeszło 358 prac z 18 krajów. Przemówienia wygłoszone na Gali Kościuszkowskiej znajdują siȩ na You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=4yYTzgvRRsw&feature=youtu.be).

 

Podczas swego krótkiego pobytu w Sydney Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc odwiedziła polskie Kluby/Domy Polskie w Ashfield, Cabramatta i Plumpton oraz polski Kościół i Dom Spokojnej Starości w Marayong. Spotkała siȩ również z kluczowymi działaczami organizacji polonijnych w Sydney, m.in. z Małgorzatą Kwiatkowską - prezesem RNPA, Ryszardem Dzierzbą - prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Adamem Gajkowskim - członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu RP i prezesem Stowarzyszenia „Nasza Polonia”, Elżbietą Cesarską, przewodniczącą Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej oraz z ks. Przemysławem Karasiukiem – prowincjałem Stowarzyszenia Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii. 

Dla nas, Polonii australijskiej, żyjącej tak daleko od  kraju, bardzo ważna była możliwość rozmowy, podzielenia się tym, z czego jesteśmy dumni, jak i tym, co zamierzamy robić w przyszłości, m.in. w sprawach dotyczących szkolnictwa polonijnego, organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskȩ oraz największego festiwalu kultury polonijnej w Australii – PolArt 2018.

Pani Marszałek zapewniła nas, że w działalności na rzecz dobra naszej Ojczyzny, zawsze możemy oczekiwać przychylności i pomocy Pani Marszałek i Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego.

Z Australii Wicemarszałek Senatu RP pojechała do Nowej Zelandii na uroczyste obchody 145-lecia osadnictwa polskiego w tym kraju.

 

Tekst: Helena Andrusiewicz

Rada Naczelna Polonii Australijskiej