III. Polonijny Bieg Niepodległości (Sydney, Plumpton 6.12.2020) 

 

 

Plakat III. Biegu Niepodległości Polski

 

 

III. POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

 

W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległosci Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zainicjowały organizację  na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości pod hasłem

BIEGNIJMY RAZEM NA CHWAŁĘ NIEPODLEGŁEJ!

Ta szczególna rocznica jest okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączy Polonię i Polaków w świecie. Jest to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.


Podczas wydarzenia,  będą zachowane wszelkie rządowe restrykcje związane z panującą pandemią, obowiązujące w stanie Nowa Południowa Walia.


I. MIEJSCE I TERMIN POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W SYDNEY

III. Polonijny Bieg Niepodległości  w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 6 grudnia br.  o godz. 12:30 na terenie przylegajacym do Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton ze startem i metą na posesji Klubu.
Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton.
Bieg odbȩdzie sie na dystansie 1918 metrów. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległosci w Sydney wraz z dyplomem.
Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:
Godz. 11:30 - rejestracja do Biegu.
Godz. 12:30 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości.
Godz. 12:40 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Godz. 12:45 - start Biegu Niepodległości.

Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

II. CEL BIEGU

Polonijny Bieg Niepodległości  jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formȩ aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości musi się zarejestrować (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
 7. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
 8. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.
 9. Na trasie Polonijnego Biegu Niepodległości nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników. Organizatorzy przygotują punkty z wodą do picia.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.
 11. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.
 12. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.
 13. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 14. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.
 15. Uczestnik ma również obowiazek przestrzegac restrykcji rządowych w zwiazku z panującą pandemią.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE


Małgorzata Kwiatkowska (RNPA), tel: 0411 282 110
Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745
W niedzielę 6 grudnia br. Restauracja Klubowa i bar będą czynne już od godz. 11:00.


PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ


Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney