Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Brisbane


W dniu 5 maja br. w Brisbane odbyła siȩ uroczystość upamiȩtniająca 228. rocznicȩ uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość złożyły siȩ : Msza św. w kościele w Bown Hill z udziałem pocztów sztandarowych, odprawiona przez ks. Grzegorza Gawła oraz Akademia w Domu Polskim w Milton.

Podczas Akademii przywitano nowego Konsula Honorowego RP w Brisbane, Dr Theresȩ Lauf, Australijkȩ polskiego pochodzenia, z wykształcenia radcȩ prawnego i doktor filozofii, znaną Polonii ze swej społecznej działalności.

W czȩści oficjalnej głos kolejno zabierali: Irena Biedak - Wiceprezes Polonii w Queensland, Dr Theresa Lauf - Konsul Honorowy RP w Brisbane, Małgorzata Kwiatkowska - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), Helena Andrusiewicz - członek zarządu Polonii w Qld i sekretarz RNPA, prowadząca tȩ uroczystość.
Wśród gości byli przedstawiciele duchowieństwa oraz licznie reprezentowana społeczność polonijna z Brisbane, w tym wiele osób należących do RNPA (również spoza Brisbane – Sydney i Melbourne).
W czȩści artystycznej, przygotowanej przez Agnieszkę Kowal, udział wziȩli: uczniowie Szkoły Polskiej im. Ojca Kasjana Wolaka, harcerze z Hufca „Pomorze” oraz zespoły folklorystyczne – „Małe Brisbane”, „Wisła” i „Obertas”. Podziwialiśmy deklamowanie polskich wierszy, setymentalne piosenki harcerskie i przȩpiekne tańce – było nastrojowo, świątecznie i kolorowo.

Helena Andrusiewicz Sekretarz RNPA

 

Od lewej I.Szymańska   H.Andrusiewicz W.Wnuk   M.Kwiatkowska T.Lauf K.Dutkowski Z.Koch J.Tkaczyk foto R.Federowicz

Podczas Mszy Św. 3-Majowej foto R.Federowicz

 Po Mszy Św. foto  R.Federowicz

Od lewej sr M.Bury, sr M. Pomarsbach, ks. G.Gaweł M.Kwiatkowska foto R.Federowicz

 Podczas śpiewania Roty foto R.Federowicz