BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918 PODCZAS 50. JUBILEUSZOWEGO ŚWIĘTA SPORTOWEGO*

 

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP) zainicjowały organizację na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.
Szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, łączącej Polonię i Polaków w świecie. Jest to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.
Uczestnicy V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się we wrześniu 2018 roku w Warszawie, podjęli tȩ inicjatywę i w wielu krajach organizują Polonijny Bieg Niepodległości.
Bieg Niepodleglosci 1918 został objȩty honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918 ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO

 

I. MIEJSCE I TERMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1918 W MELBOURNE

 

Polonijny Bieg Niepodległości 1918 w Melbourne odbędzie się w niedzielȩ 24 lutego 2019 roku o godz. 11:00

na terenie Klubu Sportowego w Albion.

 

Organizatorami Biegu są:

Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Klub Sportowy w Albion.

Bieg odbȩdzie sie na dystansie 1918 metrów. 

 

Przewidziane są specjalne pamiątki dla każdego uczestnika Biegu przysłane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a dla pierwszych trzech osób medale i proporczyki Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Upominki otrzymają również: najstarszy i najmłodszy uczestnik Biegu (zarówno w kategorii mȩżczyzn jak i kobiet).

 

Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia w niedzielȩ 24 lutego:

Godz. 10:30 – potwierdzenie rejestracji i odbior numerow startowych

Godz. 10:50 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości 1918.

Godz. 11:00 - start Biegu Niepodległości.

Godz. 11:30 – ceremonia wreczenia medali

Biuro zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego Albion, przy 19 Carrington Drive.

 

II. CEL BIEGU

Polonijny Bieg Niepodległości  jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formȩ aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

 

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

  1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 musi się zarejestrować (telefonicznie lub przed Biegiem), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie Albion.
  2. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
  3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
  4. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.
  5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.
  6. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijkami typu nordic walking.
  7. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.
  8. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
  9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.
  10. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

 

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Zapisy przyjmują od dziś do godz.10:30 w dniu Biegu:

Piotr Piórkowski, tel: 0422 744 161   oraz Paweł Gospodarczyk, tel: 0404 592 978.

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w Melbourne

 

* Materiał opracowany na podstawie informacji o Polonijnym Biegu Niepodległości 1918 umieszczonej na portalu Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” oraz informacji przygotowanych przez Organizatorów.  

 

Plakat Biegu Niepodległości (kliknij tutaj ...)