Dożynki w stolicy Australii Południowej, mieście róż

 

W niedzielę 23 października, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, odbyło się w Adelajdzie, w sercu miasta na Victoria Square, kolejne Święto Plonów „Dożynki” . Do starosłowiańskiej tradycji świętowania zbiorów powrócono w Polsce w XVI wieku, kontynuując tę tradycję do dnia dzisiejszego. Program rozpoczął się mszą św koncelebrowaną przez ks. Michała Skibę w asyście krakowianek i krakowiaków z zespołu "Tatry".

Oficjalne otwarcie poprzedzone było odegraniem hymnu australijskiego i polskiego oraz wniesieniem na scenę pięknego dożynkowego wieńca i bochenku chlebaWśród oficjalnych gości byli przedstawiciele rządu i Parlamentu Australii Płd. - Minister Wielokulturowości Hon Zoe Bettison MP i Shadow Minister Wielokulturowości Hon Jing Lee MLC, konsul generalny RP dr Monika Kończyk i prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska oraz goście z Ukrainy.

Licznie przybyła wielokulturowa publiczność, podziwiała pełne werwy polskie i ukraińskie tańce folklorystyczne w wykonaniu zespolu „Tatry” oraz ukraińskich tancerzy, a także występy gości z Polski - góralskiego zespołu „Vechi Acum” i duetu  wokalnego Emilia Strzelecka i Marek Ravski.

Na wielu stoiskach można było podziwiać między innymi rękodzieło i obrazy polskich artystów i plastyków, wyroby z muszelek zbieranych na pobliskich plażach, otrzymać informacje nt. Muzeum  Polish Hill River, a także skosztować wspanialych polskich wyrobów kulinarnych i napoi. Nie zabrakło też tradycyjnego drabiniastego wozu dożynkowego ozdobionego plonami zbiorów. Mimo deszczowej pogody licznie przybyła publiczność dobrze bawiła się do wczesnych godzin wieczornych.

Wielkie brawa należą się organizatorom -  Komitetowi „Dożynki” oraz Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej. Dziękujemy !!!

 

 Program Dożynek, foto: M.Thiele

 

Msza święta, foto: M.Thiele

 

 Czekamy na odśpiewanie hymnów, foto: Komitet Dożynki

 

 Tancerze z Tatr wnoszą chleb i plony, foto: Pejzaże

 

 Wśród “Tatr” – goście i organizatorzy. Od lewej: Josie Jaszcz (przewodnicząca Komitetu Dożynkowego), Natalia Dworniczek (wiceprzewodnicząca), Małgorzata Kwiatkowska (prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej), dr Monika Kończyk (Konsul Generalny RP w Sydney), Edward Dudziński (prezes Federacji organizacji Polskich w Australii Płd.), Hon. Zoe Bettison MP (Minister for Multicultural Affairs, Minister for Tourism), Hon Jing Lee (Shadow Minister for Communities), foto Komitet Dożynki

 

 od lewej Josie Jaszcz i Natalia Dworniczek, foto: Komitet Dożynki

 

 Występ góralskiego zespołu z Krakowa „Vechi Acum”, foto Komitet Dożynki

 

 Zespół „Tatry”, foto: Komitet Dożynki

 

 Marysia Thiele przy wozie dożynkowym, foto: M.Kwiatkowska

 

 Opiekunowie Muzeum w Polish Hill River, foto: M.Kwiatkowska

 

 od lewej Ewa McNaughton, Konsul Gen. Monika Kończyk, Reed McNaughton i Małgorzata Kwiatkowska, foto: Marysia Thiele

 

 od lewej Ewa Gruszka i Małgorzata Kwiatkowska, foto: M.Kwiatkowska

 

Opracowała Małgorzata Kwiatkowska