Ogłoszenie Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego im. Gen. Juliusza Kleeberga

Sydney, 2014-10-11

  

  1. Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego im Gen. Juliusza Kleeberga informuje, że począwszy od 2014 roku Fundusz Wieczysty będzie przyznawał dwa razy w roku dofinansowania na cele zgodne z Regulaminem Funduszu Wieczystego: w marcu oraz we wrześniu. Ustalono, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie będą odpowiednio 15 marca oraz 15 września każdego roku.
  2. Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem (punkt VI (5) Regulaminu) na rok finansowy 2014/2015 będzie przeznaczona łączna suma $9,000.00. Suma ta będzie rozdzielona na kwoty po $4,000.00 na terminy marcowe i wrześniowe, a suma $1,000.00 jest zarezerwowana na przypadki nadzwyczajne, o których będzie decydował Komitet Administratorów. Jeśli ta rezerwowa suma $1,000 nie zostanie wykorzystana na wcześniejsze dotacje, to suma z niej pozostała może być dołożona do puli marcowej. Jeśli pula donacji $9,000 na rok 2014-2015 nie zostanie w pełni wykorzystana, to pozostała kwota zasili kapitał Funduszu Wieczystego. Powyższe ustalenia obowiązują począwszy od 11 października 2014 roku.
  3. Okres roku 2014 do września uznano za okres przejściowy i rozważono dofinansowania projektów już zgłoszonych przed datą uchwalenia powyższych zmian.
  4. Najbliższy termin przyjmowania nowych podań o dofinansowanie projektów upływa 15 marca 2015 roku.

Formularz zgłoszeń można znaleźć na stronie:

  1. polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty albo otrzymać emailem lub pocztą pisząc na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.