Komunikat prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 

Uroczyste obchody 100. lecia odzyskanej niepodległości przez Polskę zorganizowane przez Radę Naczelną Polonii Australijskiej

 

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) było gospodarzem centralnych uroczystości upamiętniających stulecie niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej odzyskanej w 1918 roku po ponad 120 latach zaborów i wyniszczania polskiego dziedzictwa narodowego.

 

„Prezydium Rady Naczelnej podjęło decyzję wpisania Polonii australijskiej w program światowych obchodów Roku Niepodległości,” powiedziała prezes RNPA, Małgorzata Kwiatkowska. „Było to niepowtarzalna okazja, aby przedstawić cząstkę bogatej historii i dorobku kulturalnego naszej Ojczyzny na Antypodach. To zadanie zostało uwieńczone pełnym sukcesem.”

 

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) pragnie serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za niestrudzony wielogodzinny wkład i pracę w przygotowanie i realizację imprez, które uświetniły obchody tej doniosłej rocznicy, przedstawiły dorobek polskiej kultury gościom australijskim oraz wpisały się w światowe kalendarium obchodów stulecia Niepodległej.

 

„Te ważne uroczystości nie mogłyby się odbyć bez hojnego wsparcia naszych sponsorów i darczyńców oraz niezliczonych godzin pracy wielu osób, które wsparły nasze inicjatywy dobrowolną pracą społeczną”, powiedziała prezes Kwiatkowska. „Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni”.

 

Specjalne podziękowania kierujemy do p. Vitka Skoniecznego (Sydney), który zaprojektował i czuwał nad wizerunkiem graficznym materiałów promocyjnych i pamiątkowych związanych z obchodami.

 

Za niezapomniany wieczór uświetniony koncertem polskiej muzyki klasycznej dziękujemy dyrektorowi artystycznemu, p. Grzegorzowi Machnackiemu (Melbourne), którego konsultantem był p. Zdzisław Kowalik, skrzypek, członek Orkiestry Symfonicznej Manly-Warringah Orchestra, wszystkim wykonawcom oraz p. Marcie Kaczmarek za znakomite poprowadzenie wieczoru uświetnione komentarzami o artystach, zaprezentowanych utworach i historii Polski.

 

Dziękujemy serdecznie dr Zdzisławowi Derwińskiemu za objęcie kierownictwa programowego oraz państwu S. Bragielowi, K. Duszniak (Melbourne) dr. J. Poprzecznemu (Perth) za pomoc w pracach nad wystawami „Drogi do Niepodległości” i  „Ojcowie Niepodległości”.

 

Prezydium składa wyrazy wdzięczności p. Bożenie Szymańskiej i zespołowi artystów za przygotowanie wieczoru z poezją i muzyką, Klubowi Polskiemu w Ashfield za udzielenie gościny wystawom historycznym oraz udostepnienie sal na obrady jubileuszowego 50. Zjazdu delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i wieczorny spektakl.

 

Specjalne podziękowania składamy p. B. Filip za serwis fotograficzny obejmujący trzy dni imprez. Zdjęcia będą już wkrótce dostępne na witrynie RNPA www.polishcouncil.org.au.

 

Pragniemy podziękować również pani Konsul Generalnej Reginie Jurkowskiej, paniom Marii Koter-Rosiak, Marysi Nowak, Ani Zamecznik oraz dr W. Wnukowi za nieocenioną pomoc w przygotowaniach i podczas uroczystości, a także innym osobom, które pomagały w różnoraki sposób.

 

Prezydium dziękuje wszystkim osobom i Ich rodzinom, które przyjęły gości podróżujących z innych miast oferując noclegi i posiłki w swoich domach oraz zapewniły transport podczas uroczystości w Sydney.

 

Trzydniowe obchody uświetnili swoją obecnością: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja Michał Kołodziejski (honorowy patron obchodów), Konsul Generalna RP w Sydney, Regina Jurkowska, wicekonsul Dorota Preda, posłowie na Sejm RP, pp. Małgorzata Gosiewska oraz Wojciech Ziemniak reprezentujący sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą, a także przedstawiciele rządu federalnego Australii i stanowego w Nowej Południowej Walii – posłowie Jason Falinski,  David Clarke,  Stephen Bali oraz Robert Borsak. Licznie przybyły też zaproszone Siostry Nazaretanki z Marayong oraz Księża Chrystusowcy.  Ambasador, Konsul Generalna oraz posłowie uczestniczyli we wszystkich imprezach podczas trzech dni uroczystości w Sydney. 

 

Organizatorzy dziękują sponsorom i partnerom, dzięki którym możliwe było zrealizowanie tego projektu. Sponsorami i partnerami wydarzeń byli: Rada Miasta Sydney, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Holy Family Services, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Konsulat Generalny RP w Sydney, Ambasada RP w Canberze, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Queensland, Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Klub Polski w Ashfield, Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii i NPW, Fundacja Polska w Nowej Południowej Walii oraz p. Eugeniusz Żebrowski.

 

Media polonijne promujące obchody rocznicowe to Polska Sekcja Radia SBS, Tygodnik Polski, Puls Polonii oraz Bumerang Polski.

 

Poniżej przedstawiamy skrót wydarzeń które miały miejsce w Sydney w dniach 1 – 3 czerwca 2018 roku.

 

Koncert „W hołdzie wolności” – sala koncertowa Sydney Town Hall, piątek, 1 czerwca

Koncert muzyki klasycznej oparty na twórczości polskich kompozytorów (Noskowski, Chopin, Szymanowski, Paderewski, Kilar) oraz Addinsella (słynny Koncert Warszawski napisany do brytyjskiego filmu pt. Dangerous Moonlight, który opowiada o inwazji niemieckiej na Polskę w 1939 roku) otworzyły przemówienia ambasadora RP, Jego ekscelencji Michała Kołodziejskiego, który nawiązał do tysiącletniej historii niepokornego narodu, który pokazał jak potrafi się jednoczyć ponad podziałami w momentach krytycznych, najważniejszych; oraz brawurowa oracja Davida Clarke, sekretarza ds. sprawiedliwości w parlamencie NPW , reprezentującego ministra ds. Wielokulturowości i Opieki nad Niepełnosprawnymi Raya Williamsa, w której wysławiał Polaków jako niestrudzonych wojowników o wolność i obrońców cywilizacji chrześcijańskiej (nawiązując do kluczowych europejskich wydarzeń historycznych takich jak bitwa pod Wiedniem, „cud nad Wisłą”, opór najeźdźcom hitlerowskim, bitwa o Anglię, Monte Cassino, powstanie w getcie warszawskim, Powstanie Warszawskie, ruch solidarnościowy) a zakończył wezwaniem „Niech żyje Polska i Jej naród!” za co otrzymał huragan braw.

 

Przesłanie Ignacego Paderewskiego „… walczymy o Polskę całą, jedyną, wielką i niepodległą” towarzyszyło występom muzyków z Orkiestry Manly Warringah pod batutą charyzmatycznego dyrygenta, Dr Carlosa Alvarado. W koncercie udział wzięli wybitni pianiści Krzysztof Małek, Alan Kogosowski oraz Konrad Olszewski oraz sopranistka Daniela Leska. „Program cudo! I tak polski że aż boli…” zwierzył się po koncercie Grzegorz Machnacki, dyrektor artystyczny pierwszego dnia obchodów. „Jestem pod absolutnym, wrażeniem koncertu. Tyle kolorów, tyle barw i niesamowita siła tego grania z pasją, z pięknym polskim zadęciem, które tak wspaniale Carlos utrzymał. Noskowski cudna  muza...Warszawski niezwykły...Paderewski - tak wierny niepodległościowej nucie, Chopin, fantastyczny Polonez!!!”  Zapraszamy na stronę internetową RNPA, gdzie można poznać artystów, którzy sprawili, że widownia, w liczbie około 450 słuchaczy przybyłych z wielu miejscowości na terenie Australii, przeżyła niezapomniane chwile pełne wzruszeń i emocji.

 

Wystawa „Drogi do niepodległości” – Klub Polski w Ashfield, sobota, 2 czerwca

Wystawa została oficjalnie otwarta przez ambasadora RP w Klubie Polskim w Ashfield (Sydney) w sobotę 2 czerwca 2018 r.  Ekspozycja powstała z inicjatywy RNPA, została merytorycznie przygotowana przez Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej pod kierownictwem dr Zdzisława Derwińskiego.  Koncepcję graficzną opracował artysta-grafik Vitek Skonieczny.

 

Na 22 kolorowych panelach, w języku polskim i angielskim, zaprezentowano historię upadku I Rzeczypospolitej i walkę o niepodległość Polski przez kolejne 123 lata. Znajdujemy tam krótki opis dziejów legionów gen. Jan Henryka Dąbrowskiego oraz Legionów Polskich z czasów I wojny światowej. Zrywy powstańcze w latach 1830-31, 1846-48, 1863-64 i rewolucyjne w 1905 r. zostały omówione w kontekście międzynarodowym, czyli polityki głównych mocarstw europejskich wobec Polski i Polaków. Najważniejszym momentem dla sprawy polskiej była I wojna światowa 1914-18 - Polska i Polacy przestali być tylko przedmiotem polityki państw zaborczych - Polska i naród polski odzyskiwali podmiotowość polityczną w skali światowej. Dzięki temu budowano wówczas nie tylko polskie formacje wojskowe przy różnych armiach, ale też budowano przyszłe struktury odradzającego się państwa polskiego. Autorzy wystawy starali się w miarę proporcjonalnie pokazać wkład różnych postaci i ugrupowań politycznych w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Wśród polityków na czoło wybijają się przede wszystkim Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Tym właśnie postaciom poświęcona jest osobna wystawa „Ojcowie Niepodległości”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, a udostępniona społeczności australijskiej dzięki staraniom Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Wystawa „Ojcowie Niepodległości” została zaprezentowana w dużej sali Klubu Polskiego w Ashfield. Materiały i informacje przedstawione w obu ekspozycjach bez wątpienia wzbogacą wiedzę historyczną o Polsce i Polakach. Obie wystawy będą prezentowane do końca roku w innych ośrodka polonijnych na terenie Australii dzięki czemu szersze grono będzie miało okazję zapoznać się z wydarzeniami oraz Polakami, mającymi tak decydujący wpływ na losy naszej Ojczyzny.

 

Koncert Wieczór z Poezją i Muzyką  „W hołdzie Wolnej i Niepodległej... i Tym, którzy odważyli się marzyć” – Klub Polski w Ashfield, sobota, 2 czerwca

Nastrojowy spektakl opracowany przez Bożenę Szymańską i poprowadzony przez nią oraz Daniela Bolkunowicza z Melbourne, przedstawił utwory poetyckie J. Jasińskiego, J. Relidzyńskiego, utwory F. Chopina oraz pieśni i piosenki z okresu zaborów i pierwszej wojny światowej, jak również utwory współczesne o tematyce niepodległościowej. Wykonawcy Bożena Szymańska, Paweł Siembab, Wiesław Rogoliński oraz Jeremi Skrzypek zgrabnie zachęcili widownie do wspólnego śpiewu. Towarzyszyły zespoły folklorystyczne „Kujawy”, „Lajkonik” i „Syrenka”.

 

Uroczystość Bożego Ciała oraz podziękowanie za odzyskana 100 lat temu wolność – Sanktuarium Maryjne w Marayong, niedziela 3 czerwca

Uroczystą mszę świętą poprzedziło spotkanie z Siostrami Nazaretankami oraz kierownictwem Ośrodka Opieki i Wioski Emerytów w Marayong znajdujących się w pobliżu kaplicy o charakterystycznym kształcie złożonych do modlitwy dłoni. Siostry Nazaretanki przedstawiły jego historię, zakres usług opiekuńczych, a następnie udostępniły zwiedzającym skrzydło Ośrodka w którym mieści się kaplica wewnętrzna, sala imprezowa, kino oraz jadalnia i sale dzienne dla mieszkańców. Goście oprowadzeni zostali po kompleksie przez Alexandrę Davis - dyrektor naczelna Ośrodka, Lecha Mądry - prezesa Zarządu Ośrodka, Sr Joannę Zarzyczną - dyrektor Misji i posługi duszpasterskiej, Sr Alicję Drabik - asystentkę prowincjalną, reprezentującą Sr Lucynę Fraczek, przełożoną prowincjalną Sióstr Nazaretanek w Australii, Sr Grażynę Rocławską - członka Rady Prowincjalnej i Zarządu Ośrodka oraz Joannę Juszczak z Działu Kadr. Po mszy św., wierni wzięli udział w procesji Bożego Ciała, a następnie zostali zaproszeni przez ks. Henryka Zasiurȩ do domu parafialnego na mały poczęstunek i występy zespołów folklorystycznych, w których udział wzięły „Syrenka”, „Lajkonik”, „Kujawy” i „Podhale”.

 

W sobotę, 2 czerwca odbył się jubileuszowy 50. Zjazd delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Obrady Zjazdu zostaną przedstawione w osobnym komunikacie prezydium.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodleglosci, organizowane w Sydney w dniach 1-3 czerwca 2018, są dofinansowane  przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. 

Ita Szymańska

Rzecznik

Rada Naczelna Polonii Australijskiej

19 czerwca 2018

 

  • Autorem zdjęć z Koncertu, Wystawy oraz Wieczoru Poezji i Muzyki jest  Bogumila Filip.

 

  • Zdjęcie z Marayong – stoją od lewej:  Stoją od lewej: Siostra Grażyna Racławska, Jan Tkaczyk, Bolesław Kwiatkowski, Włodek Wnuk, Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Rafalska, Ryszard Borysiewicz, Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski, Konsul Generalna Regina Jurkowska, Leszek Wikarjusz, Hanna Geras, Ted Dudziński, Ita Szymańska, Zdzisław Koch, Joanna Merwart, Małgorzata Gosiewska (Poseł na Sejm RP), Alexandra Davis (HFS), Leszek Mądry (HFS), Wicekonsul Dorota Preda, Wojciech Ziemniak (Poseł na Sejm RP) .  Siedzą od lewej: Helena Andrusiewicz, Siostra Joanna Zarzyczna i Marysia Nowak.