POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918 *

 

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP) zainicjowały organizację w dniu 11 listopada 2018 r. na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.

Szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączy Polonię i Polaków w świecie. Jest to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Uczestnicy V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się we wrześniu br, w Warszawie podjęli tȩ inicjatywę i w wielu krajach ten Bieg jest organizowany.

Inicjatorzy Biegu przygotowują mapę z zaznaczeniem miejsc na świecie gdzie będą przeprowadzane Polonijne Biegi Niepodległości 1918.

 

BIEG 1918 ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO

 

I. MIEJSCE I TERMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1918 W SYDNEY

 1. Polonijny Bieg Niepodległości  1918 w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 11 listopada 2018 roku o godz. 13:00 na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton.
 2. Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton.
 3. Bieg odbȩdzie sie na dystansie 1918 metrów.
 4. Pierwszych 100 zawodników otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległosci w Sydney.
 5. Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:
  • Godz. 12:00 - rejestracja do Biegu.
  • Godz. 12:40 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości 1918.
  • Godz. 12:50 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
  • Godz. 13:00 - start Biegu Niepodległości.
 6. Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

 

II. CEL BIEGU

Polonijny Bieg Niepodległości  jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formȩ aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

 

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 musi się zarejestrować (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
 7. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
 8. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.
 9. Na trasie Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników. Organizatorzy przygotują punkty z wodą do picia.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.
 11. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.
 12. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.
 13. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.
 15. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

 

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Małgorzata Kwiatkowska (RNPA) , tel: 0411 282 110

Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745

* Materiał opracowany na podstawie informacji o Polonijnym Biegu Niepodległości 1918 umieszczonej na portalu Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” oraz informacji przygotowanych przez Organizatorów Biegu w Sydney (Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz Klubu Sportowego „Polonia w Plumpton).

 

Plakat Biegu Niepodległości (kliknij tutaj ...)

 

V. SPRAWOZDANIE Z BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1918

W niedzielȩ 11 listopada w Biegu Niepodległości 1918 organizowanym przez Radȩ Naczelną Polonii Australijskiej oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton wystartowało 76 zawodników w wieku od kilku lat do ponad siedemdziesiȩciu, a dwa razy tyle osób kibicowalo. Bieg odbył się na terenie „Polonia” na symbolicznym dystansie 1918 metrow dla podkreślenia daty odzyskania przez Polskȩ niepodleglosci po 123 latach znikniȩcia z mapy świata. Na stadionie przewazaly bialo-czerwone narodowe barwy i powiewaly polskie flagi. Swą obecnością zaszczyciły imprezȩ dwie panie Konsul wraz z rodzinami - p. konsul Irena Juszczyk, pełniąca funkcjȩ konsula generalnego oraz konsul Joanna Spłocharska. Obecna była też siostra prowincjalna Sióstr Nazaretanek, Lucyna Fraczek.


Bieg poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Pierwszy na mecie pojawił się Marcin Saban z Gliwic, od kilku lat mieszkajacy w Sydney, którego specjalnością jest regularne bieganie, parȩ razy w tygodniu. Wszyscy uczestnicy, którzy przemierzyli dystans 1918 metrów Biegu Niepodległości, bez względu na to w jakiej formie tzn. rzeczywistego biegu czy też marszu, otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez RNPA i Klub "Polonia" w Plumpton.

 

Autorem poniższych zdjęć jest Krzysztof Bajkowski (Bumerang Polski).

 Bieg Niepodległości. BumBieg medal

Bieg Niepodległości. BumBieg medal. 

Bieg Niepodległości. Uczestnicy biegu.

 Bieg Niepodległości. Uczestnicy biegu.

 Bieg Niepodległości. Część oficjalna. Od lewej: J Lisowski, M Kwiatkowska, I Juszczyk, M Macioch, A Biziuk

Bieg Niepodległości.  Część oficjalna. Od lewej: J Lisowski, M Kwiatkowska, I Juszczyk, M Macioch, A Biziuk

Bieg Niepodległości. A Biziuk wręcza medal za 3-cie miejsce

Bieg Niepodległości. A Biziuk wręcza medal za 3-cie miejsce

 Bieg Niepodległości. Przygotowanie do startu

 Bieg Niepodległości.  Przygotowanie do startu.

 Bieg Niepodlególści. Medal.

Bieg Niepodlególści.  Medal.

 Bieg Niepodległości. Biuro rejestracji

Bieg Niepodległości. Biuro rejestracji